Dial *99# USSD Banking: Check balance & Fund transfer Without net in Gujarati by Puran Gondaliya99# ડાયલ કરો અને સરળતાથી અન્ય કોઇ વ્યક્તિના બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *